Kontakt

Gniazdo sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000749758, NIP 8133791559, Regon 381352413
Kapitał zakładowy: 5 000,00 zł (opłacony w całości)
al. gen. Władysława Sikorskiego 45c/74c
35-304 Rzeszów

email: kontakt (at) gniazdo.com.pl

tel: +48 660265463

Adres zakładu produkcji:
ul. Kościuszki 10, 36-068 Dynów