Gniazdo

Spółdzielnia Inwalidów powstała 7 lipca 1951 roku. Wśród członków założycieli było 17 szewców, 3 krawców i 3 działaczy społecznych, stąd też spółdzielnia przyjęła nazwę Jana Kilińskiego, na cześć bohaterskiego szewca warszawskiej insurekcji.

Na początku lat 60-tych szybko rozwinęła się produkcja branży odzieżowej, przy stopniowej likwidacji i przekazaniu innym pionom pozostałych rodzajów działalności gospodarczej. Punktem zwrotnym w historii spółdzielni było przystąpienie w 1966 roku do zrzeszenia producentów odzieży roboczej i służbowej oraz intensywny rozwój branży odzieżowej. W latach 80-tych spółdzielnia systematycznie poszerzała produkcję odzieży roboczej, wchodziła na rynki zagraniczne, rozwijała działalność usług krawieckich oraz wybudowała pawilon magazynowy. Spółdzielnia również prowadziła działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W roku 1992 spółdzielnia uzyskała status zakładu pracy chronionej, a 3 lata później przy pomocy środków PFRON w całości wymieniła park maszynowy pod potrzeby rozwoju produkcji eksportowej.

Od 2016 roku rozpoczął się proces restrukturyzacji, który we wrześniu 2018 roku doprowadził do przekształcenia spółdzielni w spółkę prawa handlowego prowadząc od tego momentu działalność pod nazwą GNIAZDO Sp. z o.o.

Obecnie Gniazdo sp. z o.o. jest największym i jedynym pracodawcą zatrudniającym osoby niepełnosprawne z Dynowa i jego okolic.